Zdieľaj na Facebooku O nás Kontakt Mapa stránky Pomoc

Centrum samostatného života, n.o.

Independent living center

Poradenské a informačné centrum        
pre ľudí s ťažkým telesným

 

postihnutím.       e-mail: csz@csz.sk

 

Navigácia

Aktuálne správy

                                                                                                                              

                    

Darujte pomôcku - pomáhajme si navzájom!

Zverejnené: 2014-04-10

V mnohých rodinách nachádza množstvo funkčných pomôcok, ktoré už ŤZP nevyužívajú z rôznych dôvodov a zbytočne zaberajú doma miesto. Takúto pomôcku môžete ponúknuť cez uvedený facebook, ak ju chcete darovať, aby ešte niekomu poslúžila. Ide o bezplatné darovanie, nie predaj.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 85 krát. | 0

Memento a otvorený list premiérovi!

Zverejnené: 2014-03-30

Ľudia, prosím, venujte pozornosť prípadu môjho syna, aby sa to, čo sa stalo môjmu dieťaťu, nestalo aj Vašim deťom, Vašim rodičom či Vám samotným. Maroškov príbeh ....

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 263 krát. | 0

Denný stacionár - sociálna služba

Zverejnené: 2014-03-26

Istota, nezisková organizácia v Lučenci za niekoľko mesiacov otvára Denné stacionáre vo viacerých mestách a to v Lučenci, v Poltári, Veľkom Krtíši, a do konca roka sa má otvoriť DS aj v Detve a Fiľakove.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 96 krát. | 0

Darujte 2% dani z príjmu Centru samostatného života

Zverejnené: 2014-03-24

V rámci celého Slovenska poskytujeme poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím v Centre samostatného života.Už len pád dní zostáva na podanie daňových priznaní, kde sa všetci, ktorí ste mali príjem (mzdu, odmeny) ako fyzické osoby, či aj ako právnické osoby (firmy) za rok 2013 môžete rozhodnúť komu darujete 2% z dani. Vorped ďakujeme, ak sa rozhodnete práve pre Centrum samostatného života, pretože pomáhame ľuďom , ktorí to najviac potrebujú, vraciame im nádej na zlepšenie kvality života, píšeme žiadosti, odvolania, radíme a bojujeme za nich. Naše náklady však nikto nefinancuje, a preto sme odkázaní výlučne len na pomoc z 2%. Veríme, že nezaváhate a Vaše 2% darujete nám. Netreba k tomu žiadna námaha - len ochota na vyplnenie údajov do daňového priznania na poukázanie 2%...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 80 krát. | 0

21. marec - Medzinárodný deň invalidov a čo s ním?

Zverejnené: 2014-03-20

Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960. Je to deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti. Centrum samostatného života viac ako pred mesiacom upozornilo listom niektorých poslancov v parlamente na problematiku aplikácie zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciuu ťažkého zdravotného postihnutia a jeho diskriminačné prvky. Ani od jedneho poslanca a poslankyne sme do dnes písomnú odpoveď nedostali...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 162 krát. | 0

Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Zverejnené: 2014-03-07

S ľuďmi so zmenenou pracovnou schopnosťou by sa malo pri práci zaobchádzať rovnako ako s ostatnými. Platí to aj o rovnosti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 172 krát. | 0

Pán prezident, my sme viac než len inšpirácia.

Zverejnené: 2014-02-18

Pán prezident, je ľahké tlieskať ľuďom ako je Corey alebo ja, keď stojíme na javisku, ale nastal čas nás aj začať brať do úvahy. Nastal čas vytvárať legislatívu aj v náš prospech. Nastal čas, aj s nami počítať. My sme omnoho viac než len číra inšpirácia, sme ľudské bytosti. Prosím, nezabúdajte na to.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 470 krát. | 0

Peniaze za lieky vám zdravotné poisťovne musia vrátiť, skontrolujte si to!

Zverejnené: 2014-02-16

Zdravotné poisťovne automaticky evidujú výdavky občanov, ktorých sa ochranný limit na doplatky za lieky týka od 1. apríla 2011. Zdravotné poisťovne bez vyzvania vrátia peniaze svojim pacientom, ak zaplatili viac ako je ochranný limit na štvrťrok. Majú na to 90 dní...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 491 krát. | 0

Aj ako zamestnanec 2 % z dane môžete poukázať Centru samostatného života...

Zverejnené: 2014-02-13

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 347 krát. | 0

Vláda schválila Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

Zverejnené: 2014-01-15

Vláda SR 15.01.2014 schválila Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 Pri zlepšovaní životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike sa orgány štátnej a verejnej správy budú riadiť národným programom, ktorého návrh na dnešnom zasadaní schválila vláda. Národný program určil strategické ciele na roky 2014 až 2020.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1072 krát. | 0

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2013 o ženách so zdravotným postihnutím (2013/2065(INI)) P7_TA-PROV(2013)0579

Zverejnené: 2014-01-06

Citujeme: "...že ženy so zdravotným postihnutím majú právo, v rámci svojich možností, rozhodovať o svojom vlastnom živote a potrebách, ako aj právo na vypočutie a konzultáciu a mali by byť aktívne povzbudzované k tomu, aby boli v čo najvyššej možnej miere nezávislé..."

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 637 krát. | 0

Komunikácia s úradmi štátnej správy.

Zverejnené: 2014-01-04

Komunikáciu so štátnou správou má od nového roka uľahčiť nové call centrum.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 694 krát. | 0

Pokojné a pekné sviatky

Zverejnené: 2013-12-20

Milí priatelia. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, priazeň i spoluprácu a želáme Vám krásne sviatky a úspešný rok 2014...Nech sa Vám splnia všetky priania!

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 712 krát. | 0

Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Zverejnené: 2013-12-09

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 103 z 20. februára 2013 bol schválený návrh na zriadenie hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V nadväznosti na túto skutočnosť bolo dňom 15. marca 2013 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v odbore integrácie osôb so zdravotným postihnutím, zriadené hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s dvoma zamestnancami.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 856 krát. | 0

Výšku vianočného príspevku ku dôchodku si môžete presne vypočítať

Zverejnené: 2013-11-26

Ak kliknete nižšie, tak si presne môžete vypočítať výšku vianočného príspevku...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1199 krát. | 0

Stratégia pre pomoc osobám so zdravotným postihnutím (2010–2020)

Zverejnené: 2013-11-26

Nová európska stratégia pre osoby so zdravotným postihnutím si kladie za cieľ zlepšiť ich sociálne začlenenie, blahobyt a plné uplatňovanie ich práv. Za týmto účelom stratégia počíta s doplnkovou činnosťou na úrovni EU a na národnej úrovni.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 970 krát. | 0

Podali ste žiadosť alebo odvolanie na ÚPSVR ohľadne peňažného príspevku a úrad nekoná?

Zverejnené: 2013-11-23

V poslednom období sa množia prípady , keď osoby s ŤZP podali žiadosť o peňažný príspevok na príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny alebo sa odvolali voči rozhodnutiu na druhostupňový orgán – ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a v zákonnej lehote nebola ich žiadosť vybavená.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1123 krát. | 0

Oznam pre držiteľov preukazov osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a preukazov s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom

Zverejnené: 2013-11-09

Ste vy alebo vaše dieťa držiteľom preukazu ŤZP alebo ŤZP/S vydaného do 1.1.2009? Ak áno, je potrebné vedieť že týmto preukazom končí platnosť 31.12.2013, aj v tom prípade, ak mali uvedené na zdanej strane „Bez časového obmedzenia“.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1205 krát. | 0

Prepravná služba pre ŤZP a seniorov v Bratislave

Zverejnené: 2013-10-21

V Bratislave vznikla nová prepravná služba, ktorá je určená seniorom, osoby s ťažkým zdravotným postihnutím...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1275 krát. | 0

Vyhradené pre vozičkárov: Do ktorých slovenských divadiel sa dostanú?

Zverejnené: 2013-10-13

Je pre vozičkára návšteva divadla nočná mora, neriešiteľný problém, alebo pohodlný zážitok?

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1239 krát. | 0

Z výstavy NON HANDICAP

Zverejnené: 2013-10-02

Navštívili sme výstavu NON HANDICAP v prvý deň výstavy, aby sme sa oboznámili s prípadnými novinkami a novými firmami zaoberajúcimi sa pomôckami pre zdravotne postihnutých. Výstava bola veľmi skromná, vystavovatelia takmer tí istí čo po iné roky, ba ešte menej. Napriek tomu snaha prítomných vystavovateľov odprezentovať čo najlepšie svoje produkty bola zrejmá. Prinášame niekoľko foto záberov z výstavy, bez komentára.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1418 krát. | 0

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok

Zverejnené: 2013-09-19

Ministerstvo zdravotníctva uverejnilo Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok , ktorý bude platný od 1.10.2013 do 31.12.2013...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1838 krát. | 0

Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami

Zverejnené: 2013-09-19

Od 1.9.2013 platí novela zákona č .131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý sa zaoberá aj podporou študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1583 krát. | 0

Partneri

Pocitadlo a statistiky zadarmo
Google
Stránku www.csz.sk prevádzkuje Centrum samostatného života, n.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava 3, poliklinika, 1. poschodie,
Tel.: +421 2 444 51 923, E-mail: csz@csz.sk.

Ste náš 5281852 návštevník.
Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.

Aktualizované