Zdieľaj na Facebooku O nás Kontakt Mapa stránky Pomoc

Centrum samostatného života, n.o.

Independent living center

Poradenské a informačné centrum        
pre ľudí s ťažkým telesným

 

postihnutím.       e-mail: csz@csz.sk

 

Navigácia

Aktuálne správy

                                                                                                                              

                    

Zasadnutie výboru

Zverejnené: 2014-10-11

Dňa 29. 9.2014 sa uskutočnilo zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 488 krát. | 0

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.10.2014 – 31.12.2014

Zverejnené: 2014-09-20

Od 1.10.2014 začne platiť nový zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok čiastočne alebo plne hradených zdravotnými poisťovňami..

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 655 krát. | 0

Platenie poistného

Zverejnené: 2014-08-19

Aké poistné štát platí za poistencov štátu a v akej výške?

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 711 krát. | 0

Postavenie zdravotne postihnutých v cestovnom ruchu

Zverejnené: 2014-07-30

Prístupný cestovný ruch pre všetkých definuje vhodné opatrenia na zabezpečenie toho, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup na rovnakom základe s ostatnými k fyzickému prostrediu, doprave, informačným a komunikačným zariadeniam a zariadeniam pre verejnosť alebo pre verejné použitie

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 715 krát. | 0

Oslobodenie od úhrady za diaľničnú známku

Zverejnené: 2014-07-30

Novela zákona o diaľničnej známke priniesla zmenu v oslobodení od úhrady za diaľničnú známku a začne platiť od 1.1.2015

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1657 krát. | 0

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.7.2014 do 30.9.2014

Zverejnené: 2014-06-12

Ministerstvo zdravotníctva uverejnilo zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok 1.7.2014 – 30.9.2014. Uvádzame indikačné obmedzenia skupiny L. vozíky, kočíky...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1139 krát. | 0

Aj zdravotne postihnutí ľudia majú právo na plnohodnotný politický život

Zverejnené: 2014-05-29

Ľudia so zdravotným postihnutím v EÚ sú aktívni občania, ktorí sa chcú podieľať na politickom živote, avšak rôzne prekážky v oblasti práva, administratívy a prístupu im stále bránia v tom, aby sa na voľbách zúčastňovali.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 887 krát. | 0

Záznam zo zasadnutia Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím

Zverejnené: 2014-04-22

Zasadnutie Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím sa uskutočnilo pod vedením ministra Jána Richtera...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1448 krát. | 0

Darujte pomôcku - pomáhajme si navzájom!

Zverejnené: 2014-04-10

V mnohých rodinách nachádza množstvo funkčných pomôcok, ktoré už ŤZP nevyužívajú z rôznych dôvodov a zbytočne zaberajú doma miesto. Takúto pomôcku môžete ponúknuť cez uvedený facebook, ak ju chcete darovať, aby ešte niekomu poslúžila. Ide o bezplatné darovanie, nie predaj.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1136 krát. | 0

Memento a otvorený list premiérovi!

Zverejnené: 2014-03-30

Ľudia, prosím, venujte pozornosť prípadu môjho syna, aby sa to, čo sa stalo môjmu dieťaťu, nestalo aj Vašim deťom, Vašim rodičom či Vám samotným. Maroškov príbeh ....

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1457 krát. | 0

Denný stacionár - sociálna služba

Zverejnené: 2014-03-26

Istota, nezisková organizácia v Lučenci za niekoľko mesiacov otvára Denné stacionáre vo viacerých mestách a to v Lučenci, v Poltári, Veľkom Krtíši, a do konca roka sa má otvoriť DS aj v Detve a Fiľakove.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1518 krát. | 0

Darujte 2% dani z príjmu Centru samostatného života

Zverejnené: 2014-03-24

V rámci celého Slovenska poskytujeme poradenstvo pre ľudí s ťažkým telesným postihnutím v Centre samostatného života.Už len pád dní zostáva na podanie daňových priznaní, kde sa všetci, ktorí ste mali príjem (mzdu, odmeny) ako fyzické osoby, či aj ako právnické osoby (firmy) za rok 2013 môžete rozhodnúť komu darujete 2% z dani. Vorped ďakujeme, ak sa rozhodnete práve pre Centrum samostatného života, pretože pomáhame ľuďom , ktorí to najviac potrebujú, vraciame im nádej na zlepšenie kvality života, píšeme žiadosti, odvolania, radíme a bojujeme za nich. Naše náklady však nikto nefinancuje, a preto sme odkázaní výlučne len na pomoc z 2%. Veríme, že nezaváhate a Vaše 2% darujete nám. Netreba k tomu žiadna námaha - len ochota na vyplnenie údajov do daňového priznania na poukázanie 2%...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1167 krát. | 0

21. marec - Medzinárodný deň invalidov a čo s ním?

Zverejnené: 2014-03-20

Medzinárodný deň invalidov sa pripomína od roku 1960. Je to deň určený na poskytnutie pomoci ľuďom s telesným postihnutím a upozornenie na pracovné a sociálne problémy, ktorým títo ľudia čelia v spoločnosti. Centrum samostatného života viac ako pred mesiacom upozornilo listom niektorých poslancov v parlamente na problematiku aplikácie zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciuu ťažkého zdravotného postihnutia a jeho diskriminačné prvky. Ani od jedneho poslanca a poslankyne sme do dnes písomnú odpoveď nedostali...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1420 krát. | 0

Zabezpečenie ochrany zdravia a bezpečnosti pracovníkov so zmenenou pracovnou schopnosťou

Zverejnené: 2014-03-07

S ľuďmi so zmenenou pracovnou schopnosťou by sa malo pri práci zaobchádzať rovnako ako s ostatnými. Platí to aj o rovnosti ochrany zdravia a bezpečnosti pri práci.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1331 krát. | 0

Pán prezident, my sme viac než len inšpirácia.

Zverejnené: 2014-02-18

Pán prezident, je ľahké tlieskať ľuďom ako je Corey alebo ja, keď stojíme na javisku, ale nastal čas nás aj začať brať do úvahy. Nastal čas vytvárať legislatívu aj v náš prospech. Nastal čas, aj s nami počítať. My sme omnoho viac než len číra inšpirácia, sme ľudské bytosti. Prosím, nezabúdajte na to.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1803 krát. | 0

Peniaze za lieky vám zdravotné poisťovne musia vrátiť, skontrolujte si to!

Zverejnené: 2014-02-16

Zdravotné poisťovne automaticky evidujú výdavky občanov, ktorých sa ochranný limit na doplatky za lieky týka od 1. apríla 2011. Zdravotné poisťovne bez vyzvania vrátia peniaze svojim pacientom, ak zaplatili viac ako je ochranný limit na štvrťrok. Majú na to 90 dní...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1850 krát. | 0

Aj ako zamestnanec 2 % z dane môžete poukázať Centru samostatného života...

Zverejnené: 2014-02-13

Postup krokov na poukázanie 2% pre zamestnancov, ktorí požiadali svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 1586 krát. | 0

Vláda schválila Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020

Zverejnené: 2014-01-15

Vláda SR 15.01.2014 schválila Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2014 – 2020 Pri zlepšovaní životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím v Slovenskej republike sa orgány štátnej a verejnej správy budú riadiť národným programom, ktorého návrh na dnešnom zasadaní schválila vláda. Národný program určil strategické ciele na roky 2014 až 2020.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 2911 krát. | 0

Uznesenie Európskeho parlamentu z 11. decembra 2013 o ženách so zdravotným postihnutím (2013/2065(INI)) P7_TA-PROV(2013)0579

Zverejnené: 2014-01-06

Citujeme: "...že ženy so zdravotným postihnutím majú právo, v rámci svojich možností, rozhodovať o svojom vlastnom živote a potrebách, ako aj právo na vypočutie a konzultáciu a mali by byť aktívne povzbudzované k tomu, aby boli v čo najvyššej možnej miere nezávislé..."

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 2140 krát. | 0

Komunikácia s úradmi štátnej správy.

Zverejnené: 2014-01-04

Komunikáciu so štátnou správou má od nového roka uľahčiť nové call centrum.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 2280 krát. | 0

Pokojné a pekné sviatky

Zverejnené: 2013-12-20

Milí priatelia. Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, priazeň i spoluprácu a želáme Vám krásne sviatky a úspešný rok 2014...Nech sa Vám splnia všetky priania!

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 2368 krát. | 0

Hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím

Zverejnené: 2013-12-09

Uznesením vlády Slovenskej republiky č. 103 z 20. februára 2013 bol schválený návrh na zriadenie hlavného kontaktného miesta pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím. V nadväznosti na túto skutočnosť bolo dňom 15. marca 2013 na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v odbore integrácie osôb so zdravotným postihnutím, zriadené hlavné kontaktné miesto pre problematiku vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím s dvoma zamestnancami.

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 2516 krát. | 0

Výšku vianočného príspevku ku dôchodku si môžete presne vypočítať

Zverejnené: 2013-11-26

Ak kliknete nižšie, tak si presne môžete vypočítať výšku vianočného príspevku...

Zobraz celý článok ... | Správa bola zobrazená: 3111 krát. | 0

Partneri

Pocitadlo a statistiky zadarmo
Google
Stránku www.csz.sk prevádzkuje Centrum samostatného života, n.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava 3, poliklinika, 1. poschodie,
Tel.: +421 2 444 51 923, E-mail: csz@csz.sk.

Ste náš 6237165 návštevník.
Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.

Aktualizované