Zdieľaj na Facebooku O nás Kontakt Mapa stránky Pomoc Úvodná stránka

Centrum samostatného života, n.o.

Independent living center

Poradenské a informačné centrum        
pre ľudí s ťažkým telesným

 

postihnutím.       e-mail: csz@csz.sk

 

Navigácia

Aktuálne správy

                                                                                                                              

                    

Pomôcky plne hradené zdravotnou poisťovňou a limity

Zverejnené: 2010-02-03 | Správa bola zobrazená: 11446 krát | 0


 

Limit skupiny B - Zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných poistencov

 

PODSKUPINA

Názov druhu zdravotníckej pomôcky

iNDIKAčNé

OBMEDZENIA

Množstvový

Limit

Finančný

 limit

B1

Vložky

B1.1 Vložky  mužské

B1.2 Vložky  ženské

vek od troch rokov

druhý stupeň inkontinencie

––––––––––––––––––––––

tretí stupeň inkontinencie

 

 

–––––––––––––––––––––––––––––

60 kusov za mesiac

 

 

úhrnná suma 17,32 eura za mesiac pre druhý stupeň inkontinencie, a to zdravotnícke pomôcky skupiny B1, B2, B4

 

 

úhrnná suma 57,83 eura za mesiac pre tretí stupeň inkontinencie, a to zdravotnícke pomôcky skupiny B1, B2, B3, B4, B5

 

B2

Vkladacie plienky

B2.1 Vkladacie plienky mužské

B2.2 Vkladacie plienky

ženské

vek od troch rokov

druhý stupeň a

tretí stupeň inkontinencie

 

B3

Plienkové nohavičky

vek od troch rokov

tretí stupeň inkontinencie

 

B4

Fixačné nohavičky

vek od troch rokov

druhý stupeň a

tretí stupeň inkontinencie

 

B5

 Podložky pod chorých

vek od troch rokov

tretí stupeň inkontinencie

 

60 kusov za mesiac

B6

 Kondómy

 

30 kusov za mesiac

 

B7

 UrináLne vrecká

 

20 kusov za mesiac

 

B8

Držiak

 

2 kusy za rok

 

B9

Pripevňovací pás

 

dva kusy za rok

 

B10

Pomôcky pre autokatetrizáciu

10.1 epicystostomické a nefrostomické pomôcky bez konektora

10.2 epicystostomické a nefrostomické pomôcky jednorazové s konektorom

 

 

 

 

120 kusov alebo päť setov za mesiac

 

 

120 kusov alebo päť setov za mesiac

 

 Vysvetlivky:

 Prvý stupeň inkontinencie moču - občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách alebo únik maximálne dva razy denne.

 Druhý stupeň inkontinencie moču - častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát cez deň objektivizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka, alebo plienkovým testom

a) stresová inkontinecia moču – pri normálnej funkcii zvierača,

b) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina nonneurogénna,

c) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen a) a b).

Tretí stupeň inkontinencie moču – trvalý únik moču, t. j. únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň predovšetkým u ležiacich poistencov môže byť spojený aj s inkontinenciou stolice

a) fistuly,

b) stresová inkontinencia moču – pri strate funkcie zvierača,

c) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina neurogénna,

d) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen b) a c),

e) inkontinencia stolice – izolovaná alebo kombinovaná s inkontinenciou moču.

Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz spôsobom určeným zdravotnou poisťovňou.

Odporúčanie indikujúceho lekára je platné najviac šesť mesiacov okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa, kedy nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho odborného lekára.

 

K3

Antidekubitné A pOLOHOVACIE pomôcky

K3.1      Podušky, podložky a vankúše antidekubitné,   polohovacie

K3.1.1   Podušky, podložky a vankúše antidekubitné, polohovacie – malé / dĺžka strany 60 cm/

K3.1.2   Podušky, podložky a vankúše antidekubitné, polohovacie – stredné / dĺžka strany 60-120 cm/

K3.1.3   Podložky celotelové antidekubitné/ dĺžka strany nad 120 cm/

K3.1.4   Podušky AD hlavy a krku               

K3.1.5   Podložky antidekubitné pre končatiny

K3.2      Matrace AD polohovacie

K3.2.1   Matrace AD polohovacie bez kompresoru

K3.2.2   Matrace AD polohovacie s kompresorom

K3.2.3   Matrace AD polohovacie s tvarovou pamäťou

 

K3.3      Valce rehabilitačné polohovacie

K3.4      Polvalce rehabilitačné polohovacie

K3.5      Kliny rehabilitačné polohovacie

K3.5.1   Kliny rehabilitačné pre skoliotikov

K3.5.2   Kliny rehabilitačné polohovacie pre končatiny

K 3.5.3  Kliny rehabilitačné polohovacie abdukčné

K3.6      Vankúše, podložky podhlavníky rehabilitačné na polohovanie hlavy a krku

K3.7      Vankúše, podložky rehabilitačné na polohovanie končatín alebo trupu

K3.8      Polohovacie pomôcky rehabilitačné ostatné

 
 
dva kusy za rok

 

 

dva kusy za rok

 

 

kus za rok

 

kus za dva roky

 

 

kus za dva roky

kus za päť rokov

kus za šesť rokov

 

 

 

dva kusy za dva roky

dva kusy za dva roky

 

dva kusy za dva roky

dva kusy za dva roky

 

dva kusy za dva roky

dva kusy za dva roky

 

dva kusy za dva roky

 

dva kusy za dva roky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trvalé pripútanie na lôžko, imobilita, nesebestačnosť, stav vyžadujúci sústavnú ošetrovateľskú starostlivosť

K4

Pomôcky na rehabilitáciu hornej  končatiny a dolnej končatiny

K4.1      Závesy, dlahy statické a dynamické a pod.

K4.2      Náradie, expandery a pod.

 

kus  za tri roky

kus  za tri roky

 

K5

PoMôcky uľahčujúce  osobnú hygienu - vaŇové, sprchovacie

 

K5.1       Držadlá / madlá / pevné

K5.2       Držadlá / madlá / sklopné

K5.3       Dosky, sedadlá a stolčeky vaňové

K5.4       Stolčeky, sedadlá a stoličky sprchovacie

K5.5       Ostatné pomôcky vyššie nezaradené

 

tri kusy jednorazovo

tri kusy jednorazovo

kus jednorazovo

kus jednorazovo

kus jednorazovo

 

 

K6

PoMôcky uľahčujúce  osobnú hygienu NA TOALETy

K6.1      Zvyšovače WC, podstavce a sedadlá toaletné

K6.1.1      Sedadlá toaletné detské s oporou trupu

K6.1.2      Ležadlá toaletné detské s oporou trupu

 

K6.2      Stoličky a kreslá toaletné so zbernou nádobou

K6.3      Toaletné zberné nádoby / WC misy /

K6.4      Ostatné hygienické, kompenzačné a ošetrovacie pomôcky vyššie nezaradené

 

kus jednorazovo

 

kus jednorazovo

 

 

kus jednorazovo

 

kus jednorazovo

kus jednorazovo

 

 

K7

Pomôcky uľahčujúce príjem a prípravu potravín

 

K7.1       Držadlá na nádoby, príbor a pod.

 

tri kusy za tri roky

 

K8

Pomôcky uľahčujúce obliekanie a vyzliekanie

K8.1       Navliekače pančúch a pod.

 

kus jednorazovo

 

K9

kompenzačné a rehabilitačné pomôcky vyššie nezaradené

a prÍsluŠenstvo

(inhalaČné, VÝDYCHOMERY, Oxygenátory, RespiraČnÉ ventilaČnÉ A INé)

 

K9.1     Prístroje inhalačné, doplnky, príslušenstvo

K9.2     Prístroje inhalačné dýzové a kompresové

K9.3     Prístroje inhalačné ultrazvukové

K9.4     Prístroje inhalačné ostatné 

K9.5     Prístroje na funkčnú kontrolu pľúc –                         výdychomery

K9.5.1  Výdychomery nízkorozsahové pre deti

K9.5.2  Výdychomery štandardné pre dospelých

K9.6     Prístroje na oxygenoterapiu pri respiračnej          insuficiencii

K9.6.1   Prístroje na oxygenoterapiu k lôžku poistenca

K9.6.2   Prístroje na oxygenoterapiu s možnosťou

              obmedzeného pohybu poistenca

K9.6.3   Prístroje na oxygenoterapiu bez obmedzenia pohybu poistenca

K9.7      Fyzioterapeutické pomôcky

K9.8      Fyzioterapeutické prístroje, filtre, katétre

K9.8.1   Fyzioterapeutické prístroje

K9.8.2   Filtre k fyzioterapeutickým prístrojom

K9.8.3   Katétre k fyzioterapeutickým prístrojom

K9.9      Pomôcky pre laryngektomovaných a trecheoktomovaných, hlasové protézy

K9.9.1   Hlasové protézy a príslušenstvo

K9.9.2   Tracheostomické kanyly, kovové

K9.9.3   Tracheostomické kanyly, plastové

K9.10    Ventilačné prístroje

K9.11    Ventilačné prístroje CPAP na terapiu spánkového apnoe

K9.12    Ostatné príslušenstvo 

K9.13.1 Prístroj na meranie zrážanlivosti krvi

 

K9.13.2 Prúžky k prístroju na meranie zrážanlivosti krvi

kus jednorazovo

kus jednorazovo

kus jednorazovo

kus jednorazovo

 

 

kus jednorazovo

kus jednorazovo

 

 

kus jednorazovo

 

kus jednorazovo

 

kus jednorazovo

 

kus jednorazovo

 

kus jednorazovo

dva kusy za mesiac

60 kusov za mesiac

raz za dva roky

 

raz za rok

raz za päť rokov

jeden kus za dva mesiace

kus jednorazovo

kus jednorazovo

 

 

raz za desať rokov

 

24 kusov za rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rizikový pacient, celoživotná antikoagulačná liečba

 
 

Limit skupiny L - Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim

 

PODSKUPINA

NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY

trieda

Množstvový

limit

Indikačné obmedzenia

Finančný limit

 

 

L1

vozík mechanický

L 1.1 Vozík mechanický, skladací, oceľový

L 1.2 Vozík mechanický, skladací, odľahčený

kus za päť rokov 

                         

 

 

L2

Vozík mechanický špeciálne upravený

L2.1 Vozík mechanický špeciálne upravený, polohovateľný

L2.1.1 Vozík mechanický špeciálne upravený, polohovateľný, čiastočne

L2.1.2 Vozík mechanický špeciálne upravený, polohovateľný v celosti

L2.2 Vozík mechanický špeciálne upraviteľný na mieru, poloaktívny

L2.3 Vozík mechanický špeciálne upravený, aktívny, ultraľahký

kus za päť rokov

 

 

L3

vozík ELEKTRICKÝ

L 3.1 Určený prevažne pre interiér

L 3.2 Určený prevažne pre exteriér, mimo cestnej premávky

L3.3 Určený pre exteriér, aj pre cestnú premávku

kus za sedem rokov

                                 

 

 

L4

Príslušenstvo k vozíku

L 4.1     Sedačky antidekubitné

L 4.1.1  Sedačky antidekubitné penové

L 4.1.2  Sedačky antidekubitné gélové

L4.1.3 Sedačky antidekubitné pneumatické

 

L 4.2     Ostatné príslušenstvo

 

kus za ,dva  roky

kus za tri roky

kus za štyri roky

 

kus za päť rokov

 

 

 

quadruplegia

 

L5

Kočík, interiérová sedačka

L5.1 Kočík, skladací z boku

L5.2 Kočík, polohovateľný, skladací s preklopením chrbtovej opierky

L5.3 Interiérová sedačka

kus za tri roky

                                                 

 

 

L6

PRÍSLUŠENSTVO ku kočíku, vozíku

 

kus za tri roky

 

 

 

L7

CHODÚĽKY  pohyblivá, dvoj-, troj-a štvorkolesová, G-aparát

L7.1 Chodúľa pohyblivá, dvoj-, troj-, a štvorkolesová jednoduchá

L7.2 Chodúľa pohyblivá, dvoj-, troj-, a štvorkolesová zložitá

L7.3 Chodúľa pohyblivá, dvoj-, troj-, štvorkolesová  a G- aparát

kus za päť rokov

 

kus za päť rokov

 

kus za päť rokov

 

 

 

L8

Zdvihák

L8.1 Zdvihák, vaňový

L8.2 Zdvihák, univerzálny

 

kus za desať rokov                                           

 

 

L9

posteľ  polohovacia

L9.1 Posteľ polohovacia, detská

L9.2 Posteľ polohovacia

kus za desať rokov

kus za desať rokov

 

 

 

L10

stolička Toaletná, vozík toaletný a príslušenstvo

 

kus jednorazovo

 

 

L11

Trojkolesový vozík

 

kus jednorazovo

 

 

 

L12 

Úprava pomôcok skupiny L

 

 

pri zmene zdravotného stavu                                             

 

 

L13 

Oprava pomôcok skupiny L

 

 

 

                                           

 

 

                                     

                                                                                                                                                                                       
 

Indikačné obmedzenia zdravotníckych pomôcok skupiny L - Vozíky a kočíky, mobilné chodúľky, zdviháky chorých, špeciálne postele a príslušenstvo k nim

 

 

(1) Mechanický vozík skladací, oceľový a odľahčený sa indikuje pri postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi lokomóciu bez súčasného postihnutia horných končatín, ktorými je schopný ovládať mechanický vozík v interiéri a na kratšie vzdialenosti alebo je určený na transport inou osobou.
 

(2) Mechanický vozík špeciálne upravený, polohovateľný čiastočne,  polohovateľný v celosti sa indikuje pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi lokomóciu pri súčasnom postihnutí horných končatín, ktorými nie je schopný ovládať mechanický vozík, ani elektrický vozík a pri závažnom postihnutí osteoartikulárneho aparátu, keď nie je poistenec schopný  fyziologického sedu a transport vyžaduje ovládanie vozíka inou osobou.

 

(3) Mechanický vozík špeciálne upraviteľný na mieru, poloaktívny sa indikuje pri postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi lokomóciu bez postihnutia horných končatín alebo pri čiastočnom postihnutí horných končatín, ktorými je schopný samostatne ovládať mechanický vozík v prístupnom interiéri a exteriéri a je potrebné prispôsobiť vozík somatickým parametrom poistenca.

 

(4) Mechanický vozík špeciálne upravený, aktívny, ultraľahký sa indikuje pri závažnom postihnutí dolných končatín, ktoré znemožňuje poistencovi lokomóciou bez súčasného postihnutia horných končatín, ktorými je schopný samostatne ovládať mechanický vozík aj na dlhé vzdialenosti je potrebné prispôsobiť vozík somatickým parametrom poistenca.

 

(5) Elektrické vozíky sa poskytujú, ak postihnutie dolných končatín znemožňuje poistencovi lokomóciu a je kombinované s postihnutím horných končatín, ktoré neumožňuje ovládanie mechanického vozíka, a to ani mechanizmom pre ovládanie vozíka jednou rukou, postihnutie dolných končatín znemožňuje poistencovi samostatnú lokomóciu a je v kombinácii so závažným chronickým ochorením, ktoré nedovoľuje poistencovi zvýšiť záťaž, pričom nespôsobilosť verifikuje záťažovým testom z odborného pracoviska alebo stanoviskom príslušného odborného lekára pre dané chronické ochorenie, schopnosť poistenca spĺňa predpoklady a požiadavky na zvládnutie ovládania a riadenia elektrického vozíka na základe fyzickej a mentálnej spôsobilosti potvrdenej psychológom a očným lekárom.

 

(6) Kočík a interiérová sedačka sa indikuje od  troch rokov veku dieťaťa..

 

(7) Posteľ polohovacia, detská sa indikuje od troch rokov veku dieťaťa.


 


 

Zoznam a kódy len niektorých PLNE hradených pomôcok pre osoby s ťažkým telesným postihnutím  zdravotnými poisťovňami a limity platné od 1.1.2010.
 

Kompletný Zoznam je na:
 

http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/3FC8EC096A6E9D85C12576800038C142?OpenDocument
 

                                      

 

K3.2.2 Matrace AD polohovacie s kompresorom

 

 

 

Antidekubitný matrac

s kompresorom 3l/min.

 

K69339

Audy Unicare

1950x850x50mm

 

K77920

HICO-DECUBIMAT 369

šírka 80 cm, dĺžka 200 cm, výška 5 cm, nosnosť 120 kg

 

K73125

Matrac antidekubitný s kompresorom

PRO-EASY Buble pad systemm

 

K23913

Matrac antidekubitný s kompresorom

 

 

 

K3.2.3 Matrace AD polohovacie s  tvarovou pamäťou

 

 

 

Antidekubitný matrac

celotelový s tvarovou pamäťou 195x88x7cmm

 

 

 

 

 

K395511

Držadlo na vaňu

držadlo na okraj vane

 

K71336

Držadlo oblúkové sklopné

hliníkové, vhodné k WC

 

K39552

Sedadlo na vaňu

nosnosť do 90kg

 

 

K5.4 Stolčeky, sedadlá a stoličky sprchovacie

 

 

K69296

Stolička sprchovacia AZ-3

nízka, 40x32 cm

 

K69297

Stolička sprchovacia AZ-4

vysoká, 40x32 cm

 

K81920

Stolička sprchovacia s operadlom

 

 

K74171

Stolička do sprchy PRO - 14

dĺžka 42 cm, šírka 44 cm, výška 50 cm, hmotnosť 4kg, nosnosť 150 kg

 

K65367

Sprchovacia stolička

hliníková konštrukcia, nosnosť 100 kg

 

 

K6.1 Zvyšovače WC, podstavce a sedadlá toaletné

 

 

K69299

Clipper II nadstavec

výška 10 cm

 

K58038

Contact nadstavec

výška 11 cm

 

K30736

Sedadlo  toaletné  detské

 

 

K6.2 Stoličky a kreslá toaletné so zbernou nádobou

 

 

K38028

Klozet izbový LOGIC Medical

nosnosť do 110 kg

 

K65368

Toaletné kreslo statické

čalúnené, nosnosť do 120 kg

 

K69434

KTD 99

toaletné kreslo drevené

 

K23884

Pevná  WC stolička  PWC-1

 

 

K54637

Toaletné hygienické kreslo ASTRA

drevené

 

K71344

Lôžkový stolík mobilný

nastaviteľná výška, otočný podnos

 

K21840

EUREKA

Navliekač pančúch

 

K59885

Navliekač pančúch - Anna

 

 


 

 


 
L1.1 Vozík mechanický, skladací, oceľový

L72043

S-TOP

šírka sedu 38-48cm, nosnosť 120kg, hmotnosť 19,5kg

 


 


 

L81518

700.10 Standard

šírka sedu 42- 46 cm, nosnosť  120 kg, hmotnosť 18 kg

 

L75060

MINOS Cronos

šírka sedu 36,40,44,48 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 14,9 kg

 

L39697

MEYRA TYP 3600

šírka sedu 38-48 cm, nosnosť do 120 kg, hmotnosť 19 kg

 

L80125

S-ECO 2

šírka sedu 37-49 cm, nosnosť 125 kg, hmotnosť 18,5 kg

 

L65373

CLASSIC DF

šírka sedu 41- 51 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 19 kg

 

L76006

PP-6200

šírka sedu 36-46cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 17  kg

 

L37788

SUR 40-47

šírka sedu 40-47cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 19 kg

 

L76005

PP-5200

šírka sedu 36-46cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 17  kg

 

 

L2.1.1 Vozík mechanický špeciálne upravený, polohovateľný, čiastočne

 

 

L68346

SUNTEC 4002 pre pacientov s amputovanou dolnou končatinou

šírka sedu 36-48 cm, nosnosť  100 kg, hmotnosť 18 kg

 

L81515

17.60 Standard Evolution

šírka sedu 38-50 cm, nosnoť  120 kg, hmotnosť 18 kg

 

L65375

CLASIC Evolutions

šírka sedu 41-51cm, nosnosť  120 kg, hmotnosť 19kg

 

L69139

FS 908A

šírka sedu 41-51cm,  nosnosť 120 kg, hmotnosť 17 kg

 

L81516

17.70 Evolution activa compact

šírka sedu 36- 44 cm, nosnosť  120 kg, hmotnosť 12 kg

 

L68345

SUNTEC 4001

šírka sedu 36- 48 cm, nosnosť 100 kg, hmotnosť 25 kg

 

L74123

S-VR

šírka sedu 40, 44, 48 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 26,8 kg

 

L53890

SUR 38 - 47

šírka sedu 38 -47 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 24,5 kg

 

 

L2.1.2 Vozík mechanický špeciálne upravený, polohovateľný v celosti

 

 

L64691

TP - GR 212

šírka sedu 40, 45 cm, hmotnosť 33 kg, nosnosť 100 kg

ks

L74124

TRITON

šírka sedu 36-48 cm, nosnosť 125 kg, hmotnosť 36,4 kg

ks

L65413

NETTI III

šírka sedu 35-55 cm, nosnosť 125 kg, hmotnosť 30 kg

ks

 

L2.2 Vozík mechanický špeciálne upraviteľný na mieru, poloaktívny

 

 

L72045

PYRO LIGHT

šírka sedu 38-48 cm,nosnosť 125kg, hmotnosť 14,2 kg

 

L80124

Pyro light XL

šírka sedu 51-56 cm, nosnosť 170 kg, hmotnosť 18,5 kg

 

L75062

MINOS Trendy

šírka sedenia 40,44,48 cm, nosnosť 125 kg, váha 15,6 kg, adaptér zadných kolies, ALU rám

 

L70429

EURO CHAIR  Basic 1751

šírka sedu 38-48 cm, nosnosť  120 kg, hmotnosť 16kg

 

L69911

Start Multi

šírka sedu 38-50,5 cm, nosnosť 125kg, hmotnosť 12 kg

 

L58617

VUS 45

šírka sedu 38-47cm, nosnosť 90 kg, hmotnosť 18 kg

 

L80699

Progeo Basic Light

šírka 39-45 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 13 kg

 

L70100

BREEZY ELEGANCE

šírka sedu 38-50 cm, nosnosť 125 kg, hmotnosť 15 kg

 

L70428

Eurochair Vario

šírka sedu 38-53 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 15,5 kg

 

L20582

TANGO mini, detský

šírka sedu 28-40 cm, nosnosť 90 kg, hmotnosť 14,5 kg

 

L37865

TP GR108

šírka sedu 36-45 cm, hmotnosť 14.5 kg, nosnosť 100 kg

 

L20581

TANGO

šírka sedu 30-47cm, nosnosť 90 kg, hmotnosť 13 kg

 

L68378

CLASSIC 160

šírka sedu 38-51 cm, nosnosť 125 kg, hmonosť 15,5 kg

 

L60884

BASIC

šírka sedu 36-48 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 13 kg

 

L37758

EURO CHAIR 1850

šírka sedu 38-50 cm, nosnosť  120 kg, hmotnosť 15 kg

 


 

L69909

Voyager

 

 

L2.3 Vozík mechanický špeciálne upravený, aktívny, ultraľahký

 

 

šírka sedu 32-46cm, nosnosť 125 kg, hmotnosť 9,8 kg

 

 

L83704

Avantgarde Teen

detský, krížový rám, š.s.22-36cm, hm.10 kg, nosnosť 90kg

 

 

L81791

BRAVO Racer, detský

adaptívny, odľahčený, nosnosť 8,5 kg, hmotnosť 60 kg

 

 

L81790

MOTUS

adaptívny, odľahčený, hmotnosť 9,8 kg, nastaviteľný, nosnosť 140 kg, krížový rám

 

 

L78567

Blizzard

šírka sedu 32-46 cm, hmotnosť 9,8 kg, nosnosť 120 kg

 

Z

L78568

Voyager Light

šírka sedu 32-46 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 8,5 kg

 

 

L3 Vozík elektrický

 

 

 

L3.1 Určený prevažne pre interiér

 

 

L75063

MINOS Power

šírka sedu 40,44,48 cm, váha 62 kg, nosnosť 110 kg

 

L57556

NUOVA 556

šírka sedu 40,43 cm, hmotnosť 58 kg, nosnosť 120 kg

 

L70670

FS 111

šírka sedu 45 cm, nosnosť 130 kg

 

L41646

CLOU

šírka sedu 38-48cm, nosnosť 110 kg

 

L78563

A200

šírka sedu 38 -48 cm, hmotnosť 66 kg, nosnosť 100 kg

 

L68407

F 35

šírka sedu 43-50 cm, nosnosť 120 kg

 

L31560

METRO POWER

šírka sedu 40-50cm, nosnosť  115 kg

 

L70077

Meyra Runner

šírka sedu 43 -48 cm, nosnosť 130 kg

 

 

L3.1 Určený prevažne pre interiér

 

 

L78566

Skippy

šírka sedu 26-38 cm, nosnosť 50 kg, hmotnosť 62 kg, detský

 

 

L3.2 Určený prevažne pre exteriér, mimo cestnej premávky

 

 

L78564

B500

šírka sedu 38-48 cm, nosnosť 120 kg

 

L78140

ELYPS

šírka sedu 42-51 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 85 kg

 

L41645

COMPACT

šírka sedu 38-48 cm, nosnosť 130 kg

 

L76762

Smart allround 906

šírka sedu 38-55 cm, nosnosť 130 kg,

 

 

L4.1.1 Sedačky antidekubitné penové

 

 

L65378

Vankúš antidekubitný

 

 

L28294

Sedačka do invalidného vozíka DIANA 38x40 cm, 38x42 cm, 40x42 cm

 

 

L60543

Sedačka do invalidného vozíka DIANA 42x42 cm, 45x42 cm, 50x42 cm

 

 

L74408

RELAX TRIO

 

 

L58513

Sedačka antidekubitná penová

 

 

L65377

Antidekubitná sedačka do invalidného vozíka

 

 

 

L4.2 Ostatné príslušenstvo

 

 

L38383

Podložka pod zadok do invalidného vozíka

 

 

L38382

Opierka na chrbát do invalidného vozíka

 

 

 

L5.1 Kočík, skladací z boku

 

 

L68370

BUGY A10 kočik

šírka sedu 40 cm, nosnosť 50 kg, hmotnosť 8kg

 

 

L5.2 Kočík, polohovateľný, skladací s preklopením chrbtovej opierky

 

 

L31158

BABY JOGGER ZIPPER-16

šírka sedu 28 cm, nosnosť  25 kg , hmotnosť 6 kg

 

L69907

Ben 4 Xcountry

šírka sedu 37 cm, nosnosť 50 kg, hmotnosť 17 kg

 

L31591

REHA BUGY Ján maxi

šírka sedu 27-35 cm, nosnosť 45 kg, hmotnosť 21kg

 

L31590

REHA BUGY Ján mini

šírka sedu 22-30 cm, nosnosť 35 kg, hmotnosť 15,5 kg

 

 

L5.3 Interiérová sedačka

 

 

L28408

ARIS  2

šírka sedu 34 cm, nosnosť 45 kg

 

L28409

ARIS  3

šírka sedu 40 cm, nosnosť 70 kg

 

 

L5.3 Interiérová sedačka

 

 

L28408

ARIS  2

šírka sedu 34 cm, nosnosť 45 kg

 

L28409

ARIS  3

šírka sedu 40 cm, nosnosť 70 kg

 

 

L7.1 Chodúľa pohyblivá, dvoj-, troj-, a štvorkolesová zložitá

 

 

L81915

Chodítko pevné skladacie

 

 

L81512

11.50/2R Chodítko

2-kolesové, pevné, výška 74- 92 cm

 

L65381

Rehabilitačná chodúľka

šírka 61 cm, výška 80 - 92 cm,  nosnosť do 100 kg, skladacia, pevná

 

 

L7.2 Chodúľa pohyblivá, dvoj-, troj-, a štvorkolesová zložitá

 

 

L81511

11.41N Chodítko Standard

4- kolesové, skladacie, rúčky obchvatom a brzdami sú nastaviteľné na výšku, hmotnosť 10 kg, nosnosť 100 kg

 

L65385

Štvorkolka QUATRO

šírka 59 cm, výška 80-93 cm, nosnosť do 130 kg, skladacia

 

 

L7.3 Chodúľa pohyblivá, dvoj-, troj-, štvorkolesová a G-aparát

 

 

L69321

Chodítko AU-07

šírka 64 cm, nosnosť 130kg

 

L81919

Podpera pojazdná skladacia

 

 

L81513

11.27 G - aparát

4- kolesové s podpažným výstrojom, šírka 63 cm, dĺžka 73 cm, výška 108- 140 cm, hmotnosť 9,4 kg

 

L29452

Pojazdná podpera G-aparát

 

 

 

L8.1 Zdvihák, vaňový

 

 

L70076

Capri

šírka 37,7- 70cm, nosnosť 130 kg, hmotnosť 15,1 kg

 

L60878

DENTOlift

šírka 38-72 cm, nosnosť 130 kg, hydraulický zdvihák na vstup a výstup z vane pre imobilných

 

L80697

DENTOlift S

šírka 38-72 cm, nosnosť 130 kg, elektrický zdvihák na vstup a výstup z vane pre imobilných

 

L81792

HUBFIX II.

vaňový, dĺžka 99-122 cm, šírka 41-71cm, nosnosť 55 kg, hmotnosť 12,5 kg, teleskopický

 

L20364

MINOR - AQUATEC, pomôcka na vstup a výstup z vane

šírka 38-70 cm, nosnosť 120 kg, hydraulické zariadenie na vstup a výstup z vane pre imobilných

 

 

L8.2 Zdvihák univerzálny

 

 

L69845

Elektrický zdvihák pacienta s U závesom

s príslušenstvom popruhy, šírka 59-92,  dĺžka 107 cm, nosnosť 150 kg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L9.2 Posteľ polohovacia

 

 

L65550

Lôžko polohovacie elektrické

elektrická, šírka 90 cm, matrac, dĺžka 200 cm, nosnosť 170 kg, hrazda, zábrana

 

L69844

Multicomfort G2

elektrická, šírka 105, matrac, dĺžka 214 cm, nosnosť 170 kg, hrazda, zábrana

 

 

L10 Stolička  toaletná, vozík toaletný a príslušenstvo

 

 

L37762

MEYRA, toaletný vozík

šírka 45 cm,  nosnosť do 120 kg, hmotnosť 15,3  kg

 

L65376

Toaletné kreslo pojazdné kovové

šírka 57, výška 86 cm,  nosnosť do120 kg

 

L72046

TS 200

šírka sedu 45 cm, nosnosť 120 kg, hmotnosť 15,4 kg

 

L37790

TV  45, toaletný vozík

šírka 45 cm,  nosnosť do 90 kg, hmotnosť 13,5  kg


Viac informácií o plne alebo čiastočne hradených pomôckach cez zdravotné poisťovne získate na :
http://www.health.gov.sk/redsys/rsi.nsf/0/DEE903C79B4DB7D9C125767B003114FC?OpenDocument

alebo ak nám napíšete na emial:  csz@csz.sk

 

Partneri

Pocitadlo a statistiky zadarmo
Google
Stránku www.csz.sk prevádzkuje Centrum samostatného života, n.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava 3, poliklinika, 1. poschodie,
Tel.: +421 2 444 51 923, E-mail: csz@csz.sk.

Ste náš 8432834 návštevník.
Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.

Aktualizované