Zdieľaj na Facebooku O nás Kontakt Mapa stránky Pomoc Úvodná stránka

Centrum samostatného života, n.o.

Independent living center

Poradenské a informačné centrum        
pre ľudí s ťažkým telesným

 

postihnutím.       e-mail: csz@csz.sk

 

Navigácia

Kontakty

                                                                                                                              

                    

 
Ďakujeme Vám za Vaše darované 2% pre CSŽ

Prepravná služba


Bratislava

V Bratislave sú k dispozícii 3 autá volkswagen transportér aj pre ľudí na vozíku. Umožňujú nástup s vozíkom bez prekladania.

Objednať si ich môžte na nasledovných číslach:

Štefan Homola :
kontakt 0903 462 598

Tibor Pupák:
kontakt 0905 320 686

Ján Sekáč:
kontakt 0905 632 807

Tereza, združenie sociálnych služieb
Prepravná služba
Kontakt:
Tereza, združenie sociálnych služieb
Biela 6, 81101 Bratislava
Telefón 02/ 5443 3995

KOŠICE
Prepravná služba Mobilis Košice
Bezbariérová preprava
Košická organizácia vozičkárov- nezávislý život
Kontaktujte organizáciu tel.: 055 - 6749 429
Pevná linka je v prevádzke v pondelok až piatok od 7.00 hod. do 17.00 hod.
S dispečerom sa počas 24 hodín, cez víkend a cez sviatky spojíte aj na mobilnom telefóne: 0907 066 844

Telefónne čísla na vodičov mikrobusov:
0903 135 063
0905 207 221
Objednávku v meste Košice stačí väčšinou podať telefonicky 2 hod. pred jazdou.
Cestu mimo mesto Košice je potrebné objednať aspoň jeden deň dopredu.


PREŠOV
ZOM Prešov ponúka

PREPRAVNÚ SLUŽBU
pre občanov so zdravotným postihnutím a seniorov s poruchou mobility, ktorí nemôžu plne využívať prostriedky hromadnej dopravy

Karpatská 18, 080 01 Prešov
tel.fax: 051 / 770 14 99, mobil: 0908 / 487 603
e-mail: zompresov@zompresov.sk, www.zompresov.sk

Objednávky : pondelok až piatok: 08.00 – 16.00 hod.

MARTIN
Samaritán n.o.
Prepravná služba
Martin
tel./zázn.: 043/4237577
mobil: 0908 860 692
e-mail: sps@samaritan.sk, preprava@samaritan.sk

TRENČÍN
Prepravná služba Mesta Trenčín - sociálny taxik

Bližšie informácie o poskytovaní prepravnej služby a spôsobe objednávania Vám poskytne osobne alebo na tel. č. 032/6402 463 Bc. Tomatová,
Piaristická 42, V. poschodie.

MALACKY
Mestské centrum sociálnych služieb Malacky
Mestské centrum sociálnych služieb (MsCSS)
Ul. 1. mája 9
901 01 Malacky
Tel: 034/ 7743018, 0905682023
mscss@stonline.sk

Bezbariérové zariadenia

Na tomto linku nájdete zoznam podnikov v Bratislave s bezbarierovým prístupom. Sú tu uvedené aj ďalšie informácie o týchto podnikoch a tiež ich fotky.

Internetový portál www.hotelonline.sk - informácie aj o bezbariérových hoteloch nájdete pod symbolom vozičkarskeho znaku

HOTEL  MÁJ

Hlboká 49

921 01 Piešťany

Hotel je kompletne bezbariérový. Má k dispozícii až 30  bezbariérových izieb.

Hotel ponúka liečebno-relaxačné pobyty pre jednotlivcov i skupiny.

Viac informácií získate na tel.č.:  033/7741 202, 7742122, 7742192,

Emial: hotelmaj@hotelmaj.sk

www.hotelmaj.sk

HOTEL SOREA

Kráľovské údolie 6
811 27 Bratislava

Stručná charakteristika: Bezbariérové izby na každom poschodí t.j. 22 izieb a 4 bezbariérové apartmány. Možnosť stravovania na prízemí. 

Informácie: tel. 02/ 54414442, email: marketingsra@sorea.sk


HOTEL FÓRUM
 

 Hodžovo nám. 2
816 25 Bratislava

Stručná charakteristika: Hotel má štyri bezbariérové izby. Pultová cena je 190 eur vrátane DPH, raňajok a mestského poplatku.

Informácie: tel. 02/59348115, email: sales@forumba.sk

 

HOTEL HOLIDAY INN

Bajkalská 25/A
825 03 Bratislava

Stručná charakteristika: Dve izby upravené pre vozičkárov, vrátane kúpeľne, vo verejných priestoroch WC pre vozičkárov, vstup do hotela, lobby baru reštaurácií, vstup do bazéna (výťahové zariadenie).

Informácie: tel: 02/48245127, email: lalikova@holidayinn.sk, www.holidayinn.sk

 

HOTEL DANUBE
 

Rybné nám. 1
811 02Bratislava 2

Stručná charakteristika: Štyri bezbariérové izby, upravené pre handicapovaných hostí. Izby sú dvojposteľové s oddelenými posteľami.

Informácie tel:02/59340393, email: sales@hoteldanube.com, www.hoteldanube.com

HOTEL SENEC

Slnečné Jazerá
903 01 Senec

Stručná charakteristika: Tri dvojposteľové bezbariérové izby a bezbariérový prístup do hotela.

Informácie: tel.: 02/45922152, email: recepcia@hotelsenec.sk

HOTEL EURO

  

Prešovská 38
821 02 Bratislava

Stručná charakteristika: Bezbariérový vstup do hotela, do izieb, kúpelní, WC. kapacita na prízemnom poschodí je pre 27 osôb.

Informácie:  tel: 02/44454573, email: hoteleurohertz@hoteleurohertz.sk,

mobil .tel: 0903/356358

 

HOTEL ECHO 

Prešovská 39
821 02 Bratislava

Stručná charakteristika: Jedna bezbariérová izba s bezbariérovým WC a kúpeľňou.

Informácie: 02/55569170

 

HOTEL KAMILA

Čierna voda
831 07 Bratislava 36

Stručná charakteristika: Tri bezbariérové izby. Cena 3560 Sk /noc + raňajky.

Informácie: tel: 02/45943632, 45943611

 

HOTEL REMY

Stará Vajnorská cesta 37/A,
831 04 Bratislava 3

Stručná charakteristika: Do hotela je bezbariérový vstup. K dispozícii je jedna trojlôžková izba, ktorá spĺňa všetky kritériá bezbariérovosti.

Informácie: tel. 02/44455063, email: info@remy.sk , www.remy.sk

 

HOTEL NIVY

Líščie Nivy
Bratislava 2

Informácie: tel. 02/55410390, www.hotelnivy.sk

 

HOTEL HYDROSTAV KARPATY

900 89 Častá

Informácie: www.hotelhydrostav.sk

 

TAVERNA POD BAŠTOU - REŠTAURÁCIA

Červený Kameň
900 89 Častá

Informácie: www.tavernapodbastou.sk

 

HOTEL POD LIPOU

900 01 Modra – Harmónia

 

PENZIÓN -REŠTAURÁCIA HUSACINA U GÁLIKA

Lipová 21
900 26 Slovenský Grob

Informácie: Tel.: 033/647 83 97 www.husacinaugalika.sk

 

REKREAČNÉ ZARIADENIE MAJÁK

Slnečné jazerá
Senec

Informácie: Tel.: 02/45915192


 

 

TRNAVSKÝ KRAJ 

 

CHATA NAD PLÁZOU, CHATKY OKÁ

Rekreačné služby mesta Senica

Informácie: Tel.: 034/651 4459, www.rsms.sk

 

SMRDÁKY - KÚPELE

Informácie: Tel.: 034/657 5101, www.spa-piestany.sk.sk

ŠKOLA V PRIRODE

 Piesočná 798
908 71 Moravský Svätý Ján

Informácie: Tel.: 034/777 0446, www.piesocna.sk.sk

Kúpele Pieštany

Informácie: Tel.: 033/775 2198 www.spa-piestany.sk

 

ATC Lodenica

Sĺňava 1
Piesťany

Informácie: Tel.: 033/762 6093

 

 

TRENČIANSKÝ KRAJ 

 

Hotel Brezina

Lesopark
Trenčín

Informácie: Tel.: 032/652 8171, www.hotel-brezina.sk

 

PENZIÓN HOREC

Remata
Ráztočná

Informácie: Tel.: 046/547 0155, www.remata.sk

 

HOTEL WILI

Púchov

Informácie: Tel.: 042/463 1451, www.hotelwili.sk

 

TERMÁLNE KÚPALISKO VADAŠ

Štúrovo

Informácie: Tel.: 036/751 14 10, www.vadas.sk

 

COUNTRY CLUB SHERIFF

Pod kaštielom 276
Továrniky /pri Topolčanoch/

Informácie: Tel.: 038/532 6529,

 

ŽILINSKÝ KRAJ 

 

APHRODITE

Rajecké Teplice

Informácie: Tel.: 041/549 42 56, www.spa.sk

 

PENZION BREST

Jasenská Dolina
Belá - Dulice

Informácie: Tel.: 043/429 76 00, www.penzionbrest.sk

 

HOTEL BRÁNICA

Belá

Informácie: Tel.: 041/569 30 39, www.hotelbranica.sk

 

AQUA PARK TATRALANDIA

L. Mikuláš

Informácie: Tel.: 044/547 78 11, www.tatralandia.sk

 

HOTEL ŠTART

L. Ján

Informácie: Tel.: 044/528 03 90,

 

 

PREŠOVSKÝ KRAJ 

 

VILLA BEATRICE

Tatranská Lomnica

Informácie: Tel.: 052/446 71 20, www.tatry.net/beatrice.sk

 

KOŠICKÝ KRAJ 

 

 

HOTEL TELEDOM

Košice

Informácie: Tel.: 055/685 70 92, www.tatralandia.sk

 

REŠTAURÁCIA KOLIBA

L. Mikuláš

Informácie: Tel.: 055/685 70 92,

 

Bezbariérové prístupy k verejným budovám na území mesta Banská Bystrica


Zdravotne postihnutý imobilný občan (na vozíčku) na území mesta má prístup
do týchto verejných inštitúcií:


Úrady:

Krajský úrad Námestie Ľ. Štúra 1
Okresný úrad ČSA 26
Okresný úrad, odbor školstva a kultúry Námestie Ľ. Štúra 1
Okresný úrad, štátne archívy Komenského 26
Mestský úrad ČSA 26
Úrad priemyselného vlastníctva SR Švermova 43
Colný úrad Partizánska cesta 17
Slovenské telekomunikácie, š.p. Horná 77
Okresný súd Skuteckého 28
Slovenská pošta 8, š.p. Horná 77

Poisťovne a banky:

Slovenská sporiteľňa, a.s. 29. augusta 34
Slovenská poisťovňa, a.s. Dolná 62
Poštová banka, a.s. Lazovná 5
Poštová banka, a.s. Horná 79
Československá obchodná banka, a.s. Horná 69
Banka Slovakia, a.s. J. Kráľa 1
Investičná a rozvojová banka, a.s. Námestie SNP 15
Dopravná banka, a.s. ČSA 26
Ľudová banka, a.s. Dolná ul.
Devín banka, a.s. Námestie Ľ. Štúra

Zdravotnícke zariadenia a zariadenia služieb:

Nemocnica F. D. Roosevelta Námestie L. Svobodu 1
Poliklinika Horná 60
NovaMed, s.r.o. Bernolákova 10, 12
Agentúra sociálnych služieb 9. mája 74
Penzión dôchodcov Jeseň Internátna 10
Kompa, zariadenie sociálnych služieb 29. augusta 13

Školské zariadenia:

Základná škola Gaštanová ul.
Základná škola Pieninská ul.
Základná škola Sitnianska ul.
Základná škola Tatranská ul.
Detské integračné centrum Kollárova 55

Kultúrne zariadenia:

Bábkové divadlo Na rázcestí Kollárova 18
Amfiteáter Cesta na amfiteáter
Štátna vedecká knižnica Lazovná 9

Obchodné domy:

TESCO HYPERMARKET Zvolenská cesta
Prior, a.s. Robotnícka 2
Supermarket ESSEX, a.s. Námestie Ľ. Štúra 28
JOPA Námestie Ľ. Štúra
Dom nábytku Mikušincová Sládkovičova 15
BAUMAX Zvolenská cesta
BILLA Trieda SNP

Reštaurácie a kaviarne:

Alfredo Námestie SNP
Eduscho Námestie Š. Moyzesa 4
Žlté Piesky Bellušova 23

Hotely:

Penzión Bella Sládkovičova 9


VYSOKÉ  TATRY

Aktuálny stav možností pre ubytovanie telesne postihnutých návštevníkov Vysokých Tatier spĺňajúci všetky požadované štandardy EÚ je podľa jednotlivých pracovných sekcií Združenia cestovného ruchu Vysoké Tatry nasledovný:

 oblasť Tatranskej Lomnice

Sanatórium Tatranská Kotlina - 4/2 posteľové izby

Hotel Sorea Hutník Tatranské Matliare – 2 izby

Hotel Sorea Odborár Tatranská Lomnica – 2/1 posteľové izby

Hotel Sorea Urán Tatranská Lomnica – 2 izby včítane vstupu do bazéna

 oblasť Smokovcov

Grandhotel Bellevue Horný Smokovec – 3/1 a 2/2 posteľové izby

Penzión Reitmayer Nový Smokovec – 2 izby

Grand hotel Starý Smokovec – 1 izba

oblasť Štrbského plesa

Hotel Sorea Baník Štrbské Pleso – 5 izieb

Hotel Panoráma Štrbské Pleso – 2 izby

Hotel Patria Štrbské Pleso – 1 izba

Hotel Toliar Štrbské Pleso – 1 rodinná izba

Liečebný dom Solisko Štrbské Pleso – 1 izba

Hotel Rysy Tatranská Štrba – 1 izba

Uvedené informácie sú bez záruky.

Ak máte informácie o bezbariérových zariadeniach, ktoré vyhovujú ľuďom na vozíku , napíšte nám o nich.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Partneri

Pocitadlo a statistiky zadarmo
Google
Stránku www.csz.sk prevádzkuje Centrum samostatného života, n.o., Tehelná 26, 831 03 Bratislava 3, poliklinika, 1. poschodie,
Tel.: +421 2 444 51 923, E-mail: csz@csz.sk.

Ste náš 7796322 návštevník.
Created by © 2007 Polygrafia Gutenberg. All rights reserved.

Aktualizované